Úvod

Srdečne Vás vítame na našej stránke TRIBECSKA-ZAHADA.SK Ste na stránke, ktorá sa venuje Tríbečskej záhade. Postupne pribudnú aj iné záhady z celého sveta. Pohorie Tríbeč je opradené legendami, mýtusmi, bájkami. Možno ste už počuli, že v Tríbečskom pohorí sa diali a dejú záhadné veci. Historické aj novodobé podklady však ukazujú, že nejde len o mýtus, ale v Tríbečskej oblasti boli naozaj zaznamenané záhadné udalosti. Naša stránka nemá za cieľ tvoriť senzáciu, či niekoho presviedčať o udalostiach tu opísaných. Každý čitateľ nech si už vytvorí názor sám. Ak neveríte na záhady, táto stránka nieje určená pre Vás. No ak čo i len trochu veríte vstúpte s nami do sveta záhad a tajomstiev.

Od 4.2.2017 otvárame novú kategóriu záhad s názvom Temná história. V uvedenej kategórii nájdete rôzne záhadné udalosti, okolnosti a pohľady na neobjasnenú časť histórie predovšetkým zo Slovenska, Čiech, ale aj z celého sveta. Pôjde o pohľad z iného uhla, ktorý Vám predstaví nepublikovanú časť histórie, ktorá svojou podstatou nemá doposiaľ „normálne“ vysvetlenie a spadá do kategórie záhad.

Citát z knihy ktorú napísal v roku 1551 Michel de Nostredame s názvom Zakázaná história a ktorá je stále uložená hlboko v depozite archívu: „Tam na malej zemi zvanej Tri Beče je uložený odkaz predkov. To tajomstvo skrýva odpoveď na otázku odkiaľ pochádzame. Len ten kto uverí v modré svetlo bude znalý histórie ľudstva. Ten kto to tajomstvo odovzdal Templárom však nieje z tejto zeme. Oni prišli z diaľav vesmíru v dávnej dobe.“

Dňa 13.2.2017 sa naša webová stránka stala súčasťou svetového kultúrneho dedičstva v oblasti elektronických informačných prameňov (e-IP) Webové elektronické informačné pramene (e-IP) sú čoraz rozsiahlejšou a významnejšou súčasťou kultúrneho dedičstva krajiny. Webový archív ukladá stránky s obsahom, ktorý je prínosný aj pre ďalšie generácie. Ďakujeme !

Skóre obsahu: