Temná história – Gabrielov Kríž

Článok je voľne prístupný po zadaní hesla. O heslo môžete požiadať tu: Formou správy na našej facebook stránke Heslo bude pridelené len tomu, kto prispeje na projekt Tríbečská záhada ľubovoľnou čiastkou. Ide o jedinečný projekt, ktorý robíme vo svojom voľnom čase a na svoje náklady. Heslo po pridelení platí na všetky články sekcie Tríbečská záhada, Tríbeč extra a Temná história. Do nedávna sa heslá prideľovali bezplatne, no dochádzalo ku kopírovaniu našich článkov bez nášho súhlasu a daniu pridelených hesiel iným osobám osobou, ktorej bolo heslo pridelené. Preto sme boli nútený pristúpiť k novej forme prideľovanie hesiel.

Skóre obsahu:
This entry was posted in Temná história. Bookmark the permalink.