Žiadosť o pridelenie hesla

Podmienky pridelenia hesla na prístup k článkom.

Svojou žiadosťou o heslo na prístup k článkom uverejneným na tejto stránke beriete na vedomie, že nesmiete kopírovať ani rozširovať obsah tu uverejnený. Rovnako nesmiete poskytnúť pridelené heslo inej osobe. Ďalej beriete na vedomie, že obsah uverejnený na stránkach tribecska-zahada.sk je chránený medzinárodným certifikátom ochrany digitálneho obsahu Digiprove, ktorý zaznamenáva všetky pokusy o kopírovanie či rozširovanie tu uverejnených príspevkov bez nášho súhlasu. Podaním žiadosti o pridelenie prístupového hesla k článkom ešte neznamená, že Vám bude heslo aj pridelené. Na pridelenie, alebo nepridelenie hesla neplynie žiadna časová lehota. Do poľa „Tri Beče code“ uveďte tento kód: 511@272/*-+gx

Údaje – Vaše meno a Váš e-mail, ktoré ste poskytli pri žiadosti o heslo nespracúvame. Slúžia výhradne, len pre účely žiadosti o heslo.


ÁnoNie


captcha

Skóre obsahu: